Skilsmässa efter brudgåva

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1148)

1579 – Jag frågade min fader om en kvinna som ger sin brudgåva till maken varefter han vill skilja sig från henne. Han svarade:

Om han bad om brudgåvan, får hon ta tillbaka den. Och om han inte bad om den, utan det var hon som gav den frivilligt till honom, har hon ingen rätt till att ta tillbaka den.”