Skilsmässa beroende på villkor

publicerad
05.08.2010

Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: ´Umdat-ul-Fiqh (2/92-95)

Det är giltigt att låta en skilsmässa och en frigivning bero på villkor efter giftermål respektive herrskap. Det är inte giltigt innan dem. Om man då säger att ”Hon är skild när jag gifter mig med henne” eller ”Hon är fri när jag äger henne” för att därefter gifta sig med henne respektive äga henne, blir hon varken skild eller frigiven.

Partiklarna som står för villkor är sex stycken: Om1, när2, vilken3, den som4, när5 och varje gång6. Ingen av dessa partiklar förutom ”varje gång” fordrar någon upprepning.

Om de alla nämns i ett bekräftande sammanhang, inträffar deras dom när villkoret uppfylls. Om mannen då säger ”Du är skild om du reser dig upp” och hon reser sig upp, skiljs hon och villkoret uppfylls. Och om han säger ”Du är skild varje gång du reser dig upp”, skiljs hon varje gång hon reser sig upp.

Om de däremot nämns i ett nekande sammanhang som att han säger ”Du är skild om jag inte skiljer mig från dig”, skjuts skilsmässan upp om han inte avsåg en speciell tid. I detta fall äger skilsmässan rum först när den sista möjligheten till en skilsmässa finns. Alla andra partiklar ålägger en omgående skilsmässa.

Om han då säger ”När jag inte skiljer mig från dig, så är du skild” och han inte skiljer sig från henne, skiljs hon omgående.

Om han säger till henne ”Varje gång jag inte skiljer mig från dig, så är du skild” och det går en tid under vilken det är möjligt att skilja sig tre gånger och han inte gör det, skiljs hon tre gånger om de har haft samlag.

Om han säger ”Varje gång du föder ett barn, skiljs du” och hon föder tvillingar, skiljs hon med det första barnet och skiljs helt och hållet med det andra då hennes vänteperiod upphör med det. 

Om han säger ”Om du får din menstruationsperiod, så är du skild”, skiljs hon när hennes period först infaller. Om det då klargörs att det inte alls var menstruation, skiljs hon inte för det.

Om hon säger ”Jag har fått min menstruation” och han förnekar det, skiljs hon.

Om han säger ”Du har fått din menstruation” och hon nekar det, skiljer hon sig på grund av hans bekräftelse. 

Om han säger ”Om du får din menstruationsperiod, är både du och min andra fru skilda” och hon säger ”Jag har fått min menstruationsperiod” och han nekar det, skiljs hon till skillnad från den andra hustrun.

1 In.

2 Idhâ.

3 Ayy.

4 Man.

5 Matâ.

6 Kullumâ.