Skillnaden mellan avbildaren och den avbildade

Fråga: Finns det någon skillnad mellan avbildaren och den avbildade sett till synden?

Svar: Om personen vill bli avbildad får han samma synd som avbildaren. Båda är avbildare. En avbildar sig själv och den andre avbildar en annan.