Skillnaderna mellan Djilbâb och Niqâb

Efter en lång studie kom jag fram till att Niqâb är föreskrivet och rekommenderat. Niqâb är det kvinnan täcker sitt ansikte med. Niqâb är utöver Djilbâb. Djilbâb är inte Niqâb och vice versa. Djilbâb är klädesplagget som kvinnan täcker hela sin kropp med frånsett ansiktet. Om hon vill fullborda sin blyghet så tar hon även på sig Niqâb och täcker sitt ansikte. Det är bättre för henne.

Det finns emellertid en skillnad mellan domen för Djilbâb och domen för Niqâb. Djilbâb är obligatoriskt för alla könsmogna kvinnor, Niqâb är Sunnah och inte obligatoriskt. Sålunda sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”En Muhrimah skall inte ha på sig Niqâb eller handskar.”

Det vill säga en kvinna som vallfärdar eller utför ´Umrah. Hon skall varken ha på sig Niqâb eller handskar. Det är dock föreskrivet att hon har på sig Niqâb och handskar i det vardagliga livet. Därför skall studenten inte blanda ihop Djilbâb med Niqâb. De har inget med varandra att göra sett till själva klädesplagget eller domen. Djilbâb täcker hela kvinnans kropp frånsett ansiktet, Niqâb täcker ansiktet och inte halsen, bysten eller ryggen. Djilbâb är obligatoriskt, Niqâb är Sunnah.