Skillnaderna mellan den lärde och studenten

Fråga: Hur kan vi skilja mellan studenterna och de lärda?

Svar: Det är något som är uppenbart på den lärde och okunnige. Det framgår från hans handlingar, utslag, lektioner, de lärdas rekommendationer till honom och liknande.

Därför lärde Salaf inte ut förrän de fick tillstånd av de lärda. Mâlik gav exempelvis varken lektioner eller utslag förrän 70 lärda hade manat honom till det. ash-Shâfi´î gav sig inte heller in i det förrän hans lärare hade manat honom till det. De såg att han var duglig sett till kunskapen. De såg att han var lämplig för att lära ut, undervisa, ge utslag, författa och liknande. Detta är några av sätten som särskiljer den lärde från andra.