Skillnaden på lärde och pretentiösa

Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî

https://youtu.be/53LXRTgFvxA

Fråga: Hur kan vi skilja på stora lärde och pretentiösa som vilseleder folk med sina utslag?

Svar: På följande sätt:

1 – De månar om och vidhåller Tawhîd.

2 – De kallar till Qur’ânen och Sunnah.

3 – De praktiserar det.

4 – De är stabila i tid av prövningar. De ändras inte tillsammans med förändrade tillstånd, tider och epoker. Du ser hur de alltid förhåller sig likadant till sakfrågor som de mäter med Qur’ânen, Sunnah. och Salafs metodik varifrån deras slutsatser härrör.

5 – De är tydliga och gömmer sig inte. De samlas inte i vildmarker och på ödsliga platser. Religionen är ju klar och tydlig, det finns inget hemligt i den. ´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade:

”Om du ser ett folk avskärma sig från allmänheten då de talar om sin religiösa angelägenhet, skall du veta att de grundar en villfarelse.”

6 – De bryr sig inte om att marknadsföra sig själva:

Om han vaktar så vaktar han och om han är i eftertruppen så är han i eftertruppen. Om han ber om lov så beviljas han inte och om han medlar så bönhörs han inte.”1

7 – De önskar sina bröder det de önskar sig själva. Deras mål är ett; skapelsens vägledning:

Vid Allâh! Att Allâh vägleder en enda person genom dig är bättre för dig än röda kameler.”2

Detta kännetecknar de stora lärde som vi måste rätta oss efter.

1al-Bukhârî (2887).

2al-Bukhârî (309) och Muslim (405).