Skillnaden mellan vishet och kompromiss

Fråga: Vad är skillnaden mellan vishet och kompromiss?

Svar: Vishet innebär att saker och ting läggs på rätt plats. Vishet är kunskap och kall till kunskapen med bevis och belägg.

Kompromiss innebär nedtrappning av religionen för jordiska ändamål; att man viker sig för Ahl-ul-Bid´a och vantrogna, att du trappar ned på din religion, för att vara dem till lags och erhålla deras sympatier, pengar och jordeliv.

Vishet är ett måste; lär människorna med bevis och belägg ackompanjerat med fina karaktärer.