Skillnaden mellan vishet och kompromiss

Fråga: Vad är skillnaden mellan vishet och kompromiss?

Svar: Vishet innebär att saker och ting läggs på rätt plats. Vishet är kunskap och kall till kunskapen med bevis och belägg.

Kompromiss innebär nedtrappning av religionen för jordiska ändamål. Att man viker sig för Ahl-ul-Bid´a och de otrogna, att du trappar ned på din religion, för att vara dem till lags och erhålla deras sympatier, pengar och världslighet.

Vishet är ett måste; lär människorna med bevis och belägg ackompanjerat med fina karaktärer.