Skillnaden mellan världsliga och religiösa samarbeten med de oliktänkande

Fråga: Vad är domen för normalisering och samarbete med Râfidhah som innerst inne förtalar och smädar följeslagarna och de troendes mödrar utan att visa det?

Svar: Vi håller inte med dem om deras lära. Vi godkänner inte den. Det är dock tillåtet för oss att ha världsliga och lovliga relationer, som handel, med dem och till och med hedningarna. Det är tillåtet för muslimerna att göra lovliga affärer, som import av varor, vapen och annat som muslimerna är i behov av, med de otrogna. Det är okej.

Det är emellertid inte tillåtet för oss att ha religiöst samarbete med de oliktänkande, godkänna deras lära och behagas av dem.