Skillnaden mellan vår fasta och Bokens folks fasta

Muslim sade:

1096 – Qutaybah bin Sa´îd berättade för oss: Layth berättade för oss, från Mûsâ bin ´Alî, från hans fader, från Abû Qays (´Amr bin al-´Âs slav), från ´Amr bin al-´Âs som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skillnaden mellan vår fasta och Bokens folks fasta är frukosten.”

Det vill säga olikheten och distinktionen mellan vår fasta och Bokens folks fasta är frukosten. De äter ingen frukost medan vi är rekommenderade att äta frukost.