Skillnaden mellan välgörenhet och gåva

Välgörenhet är det man ger för Allâhs sak utav ren religiositet och dyrkan. Man avser ingen specifik person och inte heller kräver man ersättning. Den ges till berättigade målgrupper såsom de behövande.

Gåvor är det man ger för att ära en person utav kärlek, vänskap eller behov. Därför brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ta emot gåvor och belöna för dem så att ingen kunde påminna honom om frikostighet. Däremot tog han inte emot välgörenhet därför att välgörenhet är en oren peng som människorna renar sig från sina synder med.