Skillnaden mellan tillåtna och förbjudna aktier

Fråga: Vad är domen för aktier sett till att man inte vet i fall man vinner eller förlorar?

Svar: Aktier i kända företag och organisationer som handlar på ett lovligt sätt och inte handlar med ränta och har en känd och reglerad handel är okej.

Aktier i företag som för en oklar handel eller tar räntelån för sina projekt eller har sina pengar i banker och får ränta är inte tillåtna. Det är inte tillåtet att medverka i dem.

Detsamma gäller aktier som du inte vet vad de handlar med. Det är ett villkor att du vet vad du säljer, köper och har företag i. Det får inte vara okänt för dig.