Skillnaden mellan Tarâwîh, Qiyâm-ul-Layl och Tahadjdjud

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (11/317)

Fråga: Vad är skillnaden mellan Tarâwîh, Qiyâm-ul-Layl och Tahadjdjud?

Svar: Bönen under natten heter Tahadjdjud och Qiyâm-ul-Layl. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Och vaka under någon del av natten i frivillig bön; helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en plats, där du står höljd av ära.”1

”Du som täcker över dig!Vaka [i bön] under natten, inte hela.”2

Vad Tarâwîh beträffar, så kallar de lärda Qiyâm-ul-Layl under den första delen av natten i Ramadhân för det. Denna bön skall inte bes länge. Man kan även kalla denna bön för Tahadjdjud och Qiyâm-ul-Layl.

1 17:79

2 73:1-2