Skillnaden mellan Takfîr på en sort och Takfîr på en individ

Fråga: Hädar den som säger att Qur’ânen är skapad?

Svar: Salaf gjorde Takfîr på den som säger att Allâhs tal är skapat. Detta är däremot en Takfîr på en sort och inte på en individ. Det sägs exempelvis inte att az-Zamakhsharî var otrogen för att han var Mu´tazilî och Mu´tazilah säger att Qur’ânen är skapad. Åsikten är dock otro. Det finns skillnad mellan Takfîr på sort och egenskap och på en individ. För att göra Takfîr på en individ krävs det att villkoren är uppfyllda medan hindren är bortröjda.