Skillnaden mellan spillt blod och blod som inte är spillt

Fråga: Vad finns det för följder av att veta skillnaden mellan spillt blod och blod som inte är spillt?

Svar: Spillt blod är det som kommer ut ur pulsådrorna i samband med slakten.

Blodet som inte är spillt är det som är kvar i köttet. Det kan hända att du äter kött och finner blod i det. Det är harmlöst. Det är tillåtet. Det är inte spillt.