Skillnaden mellan självmordsattentat och Barâ’s handling

Publicerad: 2012-01-11
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (80 A)
Datum: 1415-06-28/1994-12-01
Ljudfil: https://www.ibnbaz.se/729-6676931
https://www.youtube.com/watch?v=w_To1v5T5hU

Fråga: Vi hör från vissa kamporienterade håll hur det finns folk som utför kampoperationer, även kallade av vissa för självmordsattentat. Det går ut på att personen rusar in i fiendens soldater med sprängämnen på sig så att han spränger sig själv. Den förste som dör är han själv. Kan man jämföra den här handlingen med tjänaren som strider utan rustning och som Allâh förundras över?

Svar: Dessa självmordsattentat som går ut på att en person anfaller sin fiende med kroppen full av sprängämnen så att de exploderar så att han dör först är förbjudna. Den som tillämpar det har tagit sitt eget liv. Att han tar sitt eget liv är klart och tydligt då han tar på sig sprängämnen som exploderar så att han dör. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att den som dödar sig själv med något, straffas med det i helvetet för alltid.

Om personen gör det utav okunnighet och för att han tror att handlingen hör till en fullbordad kamp, kommer Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) inte att straffa honom för hans synd i och med att han har fallit i missförstånd.

Vad gäller personen som har kunskap om det, anses han vara en självmördare.

Vissa människor kanske argumenterar mot oss kring denna åsikt med Barâ’ bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) och hans agerande i striden mot Banû Hanîfah. Han befallde sina vänner att kasta in honom innanför fästningen så att han kunde öppna den åt dem. Det råder inga tvivel om att han utsatte sig själv för fara. Då sägs det att Barâ’ bin Mâlik litade på att han skulle överleva, om det så skulle vara en procents chans. Men personen som sätter på sig sprängämnen och som vi är övertygade om att han kommer att dö först, har inte ens en procents chans att överleva. Dessa två handlingar kan alltså inte jämföras.

Det stämmer att en modig person som känner sig själv kan gå in i fienden och skada dem, ty det finns en chans att överleva. Baserat på det är det irrelevant att nämna denna händelse i detta sammanhang. Det finns en skillnad mellan personen som vet att han skall dö och personen som kan överleva.