Skillnaden mellan självförsvar mot makthavaren och tjuven

Fråga: Hur kombineras hadîthen:

”Den som dör för sin egendoms skull är en martyr.”1

med hadîthen:

”Lyssna och lyd om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom.”2?

Svar: Hadîthen ”Lyssna och lyd om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom” berör makthavaren. Självförsvar av egendomen gäller andra än makthavaren.

Om en tyrann, tjuv, inbrottstjuv eller rånare vill ta din egendom, bekämpar du honom för att försvara den om du så skulle bli dödad. Om du blir dödad dör du som martyr. Du skall dock inte försvara dig mot makthavaren. Om han tar din egendom skall du inte försvara den. Härda för att undkomma den större nackdelen. Det finns en skillnad mellan makthavaren och en vanlig orättvis individ.

1al-Bukhârî (2480) och Muslim (141).

2Ibn Abî ´Âsim (1026).