Skillnaden mellan själ och ande

Fråga: Finns det någon skillnad mellan själ, Rûh, och ande, Nafs?

Svar: Det finns ingen skillnad mellan dem.