Skillnaden mellan själ och ande

Fråga: Finns det någon skillnad mellan själ (الروح) och ande (النفس)?

Svar: Det finns ingen skillnad mellan dem.