Skillnaden mellan silke och sprit

384 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har på sig silke i det här livet har inte det i nästa liv. Den som dricker sprit i det här livet dricker inte det i nästa liv. Den som dricker ur guldbägare i det här livet dricker inte ur det i nästa liv.” Därefter sade han: ”Paradisets kläder, paradisets dryck och paradisets bägare.”

Rapporterad av al-Hâkim (4/141) och Ibn ´Asâkir i ”Târîkh Dimashq” (2/202/15) via Yahyâ bin Hamzah: Zayd bin Wâqid berättade för oss: Khâlid bin ´Abdillâh bin Husayn berättade för honom: Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade…

Han sade:

”Berättarkedjan är autentisk.”

adh-Dhahabî höll med.

Håll fast vid din kännedom att det förbjudna silket är det animaliska silket, även kallat i Levanten för ekologiskt silke. Det vegetariska silket som framställs från växter är emellertid inte förbjudet.

Däremot är all sprit förbjuden, oavsett om den framställs från vindruvor, majs, dadlar eller något annat. All sprit är förbjuden, såväl liten mängd som stor mängd. Poängen ligger i berusningen och inte i ämnet bakom berusningen. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allt berusande är sprit och all sprit är förbjuden.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det vars stora mängd berusar är även dess lilla mängd förbjuden.”

Således skall du inte luras av det som står i vissa Fiqh-böcker när somliga imamer tillåter olika typer av sprit. Det är ett exempel på de lärdas tabbar. Sådana åsikter borde begravas och inte nämnas, men det handlar om en dåraktig fanatism.

1Muslim.