Skillnaden mellan Sayyid Qutb och Salmân al-´Awdah och Safar al-Hawâlî

al-Albânî: Du känner till gruppen som skiljer sig från vår metodik inom vissa aspekter och kallas för ”Surûriyyûn” och annat. Låt oss nämna namn eftersom jag skall leva upp till Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

”Låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast.”1

Vad har Salmân al-´Awdah och Safar al-Hawâlî gjort för fel? Är det relaterat till trosläran?

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Det är inte relaterat till trosläran. Det är relaterat till metodiken.

al-Albânî: Jag tror att den som inte känner till dessa människors troslära anklagar dem för samma sak som de anklagar Sayyid Qutb. Dock är skillnaden mycket mycket stor mellan Sayyid Qutb och dessa två.

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Det stämmer.

al-Albânî: Dessa två gick vilse därför att de började sysselsätta sig med politiken och annat. När de kommer på tal säger vissa av våra fanatiker att de är al-Ikhwân al-Muslimûn. Jag önskar att alla al-Ikhwân al-Muslimûn i de islamiska länderna var som de. Som du vet finns det al-Ikhwân al-Muslimûn i vissa länder som bekämpar Tawhîd. Dessa två kallar till Tawhîd och bekämpar uttryckligen dem som ber andra än Allâh om hjälp, fördömer Sûfiyyah-inriktningar och så vidare. Jag önskar att al-Ikhwân al-Muslimûn var sådär. Men den som inte känner dessa individer fördömer dem för att de har avvikit till politiken. I viss mån har de rätt när de fördömer dem, men det är inte tillåtet att säga att de inte kallar till Tawhîd.

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Nej.

al-Albânî: Sayyid Qutb är ju inte alls lik dem, men vi vill inte heller sätta ord i hans mun. När han exempelvis uttryckligen förespråkar panenteismen, så står den ju i hans böcker, Qur’ân-tolkning och annat. Nu vill jag att du bevisar att han tillåter att man söker hjälp av andra än Allâh och allting annat som annullerar Tawhîd-ul-Ulûhiyyah.

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Jag säger inte att han tillåter det. Han säger inte att dessa människor hädar för att de avgudar andra än Allâh. Han säger att de hädar för att de inte styr med Allâhs lag. Han brydde sig inte om det utspridda avguderiet runt gravarna i Egypten.

al-Albânî: Det som intresserar mig är uttryckliga uttalanden.

Shaykh Muhammad bin Djamîl Zaynû: Jag skall citera honom ur ”Ma´âlim fît-Tarîq”.

15:8