Skillnaden mellan Salafs syn på Allâhs handlingar och Ahl-ul-Bid´as

Många av våra kollegor (Hanâbilah), Mâlikiyyah och Shâfi´iyyah förnekar att det finns en orsak och vishet bakom Allâhs (ta´âlâ) handling och order.

Den åsikten delas även av Djahmiyyah, Ashâ´irah och Dhâhiriyyah.

Andra från våra kollegor (Hanâbilah) och andra bekräftar orsaken och visheten. Vissa har till och med nämnt Salafs enighet om det.