Skillnaden mellan rökelser och ögon- och örondroppar

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/224)

Fråga: Vad är skillnaden mellan rökelser och droppar vilkas smak kan upplevas i halsen?

Svar: Skillnaden är att den som andas in rökelser gör det medvetet om att de kommer att hamna i magen. Vad ögon- och örondroppar beträffar, upptas de inte genom kanaler som vanligtvis leder till magen. Det påminner om en person som trampar på en kolokvint och upplever dess smak i halsen.