Skillnaden mellan Rabî´ al-Madkhalî och Muhammad Surûr

Låt mig påminna dig om att du själv var i al-Ikhwân al-Muslimûns hemliga nätverk och en av deras mest passionerade missionärer. Du tillbringade många år med dem. Du var med dem till dess att du insåg att det inte var värt att fortsätta och att deras budskap gick tvärtemot sanningen som Allâh (tabârak wa ta´âlâ) hade uppenbarat. Du sade såhär:

”Efter en resa med den här gruppen1 fortsatte jag vara med dem i tio år. Under tiden insåg jag att ett kall till Allâh måste vara utifrån Salafs metodik. Det var inte gruppen som jag associerade mig med. Jag försökte kombinera min nya övertygelse med min position i gruppen, men det var förgäves. Skillnaden var för stor.

Det stämmer att min lokala grupp2 inte bestod av Ashâ´irah, Sûfiyyah eller Mu´tazilah, men de fanns på andra platser. Bland dem finns högt uppsatta myndighetsmän i Levanten och andra arabiska länder. Enligt gruppens representanter är dessa individer pålitliga och får vare sig fördömas eller kritiseras. Bara att de associeras med gruppen är ett bevis på deras pålitlighet. De tar nämligen inte hänsyn till deras metodik eller dumheterna som de kallar till. Detta partienliga resonemang får en gruppmedlem att känna att en Sûfî är mycket närmare en än vad en Salafî är. Anledningen är oerhört enkel; den förste associeras med gruppen till skillnad från den andre som inte associeras med någon grupp.”3

Muhammad Surûr talade ingående om sin partienliga epok som han tillbringade med al-Ikhwân al-Muslimûn och fastställde att deras metodik skiljer sig från Salafs lärda sett till kallet och andra aspekter. Hela sju sidor gick åt den berättelsen.

Sammanfattningsvis har han lämnat dem och deras metodik och klargjort dess nackdelar som ingen av Salafiyyahs kallare klarar av att anamma. Härmed frågar jag Muhammad Surûr om någon av Salafiyyahs lärda har fördömt och kritiserat honom för att ha lämnat al-Ikhwân al-Muslimûn? Nej. Varför skall då Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî fördömas så hårt för att ha lämnat al-Ikhwân al-Muslimûn efter ha sett minst lika allvarliga saker som Muhammad Surûr och klargjort deras hemliga nätverks faror och i synnerhet i länder som styr med Allâhs föreskrift och stödjer Salafs metodik? Men var hamnade Muhammad Surûr och var hamnade Shaykh Rabî´ al-Madkhalî? Svaret finns i deras respektive böcker som klargör de bådas metodiker fullständigt. Jag har redan tagit med exempel på det och för att inte förlänga boken får läsaren referera till dem.

1al-Ikhwân al-Muslimûn.

2al-Ikhwân al-Muslimûn.

3as-Sunnah (27/46), Djumâdâ al-Âkhir 1413.