Skillnaden mellan profeterna och Djahmiyyah

När det kommer till sällskapet så säger Djahmiyyah att Allâh (ta´âlâ) är överallt med Sin essens. Deras bevis är verserna som tar upp Allâhs sällskap och dylikt. Dock avvisas de av verserna och hadîtherna som tar upp resningen och högheten. Sändebuden och deras anhängare bekräftade att Allâh är utanför och frånskild från skapelsen och ovanför Sina himlar och Sin tron. Otaliga människor har sagt att sällskapet syftar på Allâhs kunskap, förmåga och omfattning samt stöd, hjälp och bistånd. Hâfidh adh-Dhahabî sade i samband med Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Han är med er, var ni än befinner er, och Allâh ser allt vad ni gör.”1

”Det är som att du skriver till en person att du är med honom trots att du är frånvarande. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Versen uppenbarades i samband med ´Umars söner Rabî´ah och Habîb och Safwân bin Umayyah som pratade en dag varpå en av dem sade: ”Vet Allâh vad vi säger?” Då sade en annan: ”Han vet något men inte allt.” En tredje sade: ”Om Han vet något så vet Han allt.” Syftet med

وَهُوَ مَعَكُمْ

”Han är med er…”

är att Han vet allt vad de säger, håller inom sig, håller hemligt och visar öppet.”

157:4