Skillnaden mellan profeten och Ashâ´irah

al-Ash´arî accepterar hadîthen om nedstigningen för att sedan säga:

”Nedstigningen är en handling som Han skapar i himlen.”

Några av hans kollegor säger att det är Hans order som stiger ned. Det är inte möjligt enligt deras egna teori. Enligt Ahl-ul-Haqq är det Hans essens som stiger ned, utan föreställning.

al-Ash´arî säger att Allâh (subhânah) är varken blandad med skapelsen eller distanserad från den, att platserna är varken tomma på Honom eller fulla av Honom. Det är värdelösa och betydelselösa ord som bara handlar om dementi efter bekräftelse.

Några av hans kollegor håller med Mu´tazilah och andra Djahmiyyah om att Allâh är överallt med Sin essens. Det sägs att när Bishr al-Marîsî blev frågad om Han likaså är i hans åsna, sade han:

”Ja.”

Den som säger så är otrogen. Fjärran är Allâh från vad de säger!

Enligt Ahl-ul-Haqq är Allâh distanserad från Sin skapelse med Sin essens och ovanför Sin skapelse. Det skall inte föreställas då det inte finns någon plats. Det har bekräftats i Mâlik bin Anas ”al-Muwatta’” och andra lärdas böcker att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till slavinnan som var tilltänkt att friges:

”Var är Allâh?” Då svarade hon: ”Ovanför himlen.” Då sade han: ”Frigör henne, för sannerligen är hon en troende.”1

Enligt al-Ash´arî är den som anser att Allâh är ovanför tronen med Sin essens otrogen.

1Muslim (537), Abû Dâwûd (930), an-Nasâ’î (3/13), Mâlik (2/776), Ibn Abî ´Âsim (479), al-Bayhaqî, sid. 422, Ahmad (5/447), Abû Dâwûd at-Tayâlisî (1105) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 121.