Skillnaden mellan otro och avguderi

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/130)

Fråga: Finns det någon skillnad mellan otro och avguderi?

Svar: Den otrogne är avgudadyrkare, avgudadyrkaren är otrogen. Dock finns det skillnader mellan otro och avguderi. Avguderi är att någon än Allâh dyrkas. Otro kan handla om att beljuga Allâh, förneka Hans existens, beljuga Hans sändebud, häda Uppståndelsen och så vidare. Otro kan alltså handla om att förneka Allâhs existens, vilket är ateism, beljuga Uppståndelsen, sändebuden, någon av skrifterna, något i Qur’ânen. Den som beljuger något i Qur’ânen är otrogen, den som beljuger en mångfaldigt rapporterad (متواتر) hadîth är också otrogen. Avgudadyrkaren, däremot, åkallar andra än Allâh, offrar för andra än Allâh, ber andra än Allâh om hjälp. Det är avguderi; att dyrka någon annan än Allâh.