Skillnaden mellan oss och Mâlik

Titta på skillnaden mellan oss och Imâm Mâlik (rahimahullâh). När han blev frågad om hur Allâh reste Sig över tronen, började han skämmas oerhört mycket. Han böjde på huvudet så att hans svett började droppa utav respekt, högaktning och rädsla för Allâh. Därefter lyfte han på huvudet och sade sina kända ord.

Om någon av oss hade fått den frågan hade hans hjärta inte reagerat. Det är sant att människans hjärta kan reagera och säga ”Hur kan du fråga om Allâhs egenskapers beskaffenhet? Allâh är ädlare och väldigare än att det frågas om Hans egenskapers beskaffenhet.” Men i princip reagerar ett hjärta iskallt i den här situationen.

Därför råder jag er att högakta Allâh (´azza wa djall) och att Allâh (´azza wa djall) är större i era hjärtan än allting annat. Respektera Hans (subhânahu wa ta´âlâ) rättigheter. I och med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den kunnigaste om Allâh – och han är den kunnigaste av oss om Allâh – var han också den frommaste av oss mot Allâh.