Skillnaden mellan oss och Djabriyyah

Fråga: Vi säger att tjänaren har vilja som dock inte lämnar Allâhs (subhânah) vilja…

Svar: Det står i Qur’ânen:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

”Men ni kan bara vilja [det] i den mån Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1

Tjänaren vill alltså inte förrän Allâh vill att han skall vilja.

Fråga: Är det inte just det Djabriyyah säger?

Svar: Nej. Det är inte samma sak. Djabriyyah säger att tjänaren är tvingad till synderna och otron. De säger att han saknar valförmåga. Att tjänaren vill först efter att Allâh vill har inget med Djabriyyahs lära att göra. Det står i Qur’ânen.

181:29