Skillnaden mellan oss och Ahl-ul-Bid´a

Abû Zur´ah sade:

al-Mutawakkil befallde att böneplatsen till Ahmads begravningsbön mäts och de uppskattade att en miljon närvarade.”

ad-Dâraqutnî sade: Jag hörde Abû Sahl bin Ziyâd säga: Jag hörde ´Abdullâh bin Ahmad säga: Jag hörde min fader säga:

Säg till Ahl-ul-Bid´a: Skillnaden mellan oss och er är begravningarna.”

Allâh intygade dessa Ahmads ord. Han var imamen av Sunnah på sin tid. Hans bittraste motståndare var Ahmad bin Abî Du’âd som också var världens störste domare. Trots det kom knappt någon till hans begravning och ingen brydde sig om honom. När han dog var det bara makthavarens närmsta krets som fanns i begravningståget. Detsamma gäller al-Hârith bin Asad al-Muhâsibî som var känd för sin avhållsamhet, fromhet och självrannsakan; bara tre-fyra personer bad begravningsbönen för honom. Även ett ytterst fåtal bad begravningsbönen för Bishr bin Ghiyâth al-Marîsî.