Skillnaden mellan namn, egenskaper och besked

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min al-Qur’ân al-Karîm (1/385)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

”Allâh är barmhärtig och ömmar för människorna.”1

Versen bekräftar två av Allâhs namn: den Barmhärtige (الرؤوف) och den Ömme (الرحيم). Samtidigt bekräftar namnen egenskaper som de består av. Ty alla Allâhs namn består av Hans egenskaper, men alla Allâhs egenskaper står inte för Hans namn. Egenskaperna är alltså ett bredare område än namnen. Också beskeden är ett bredare område än egenskaperna. Namn och egenskaper är besked. Namn består av egenskaper, egenskaper står inte alltid för namn och besked beskedar om att Allâh är något (شيء) som Han dock inte beskrivs som. Vi säger att Allâh är något (شيء), men vi säger inte att det är Hans egenskap. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّه

Säg: ”Vilket vittnesbörd väger tyngst?” Säg: ”Allâh.”2

12:143

26:19