Skillnaden mellan Mu´tazilah, Ashâ´irah och Mâturîdiyyah

Fråga: Vad är skillnaden mellan Mu´tazilah, Ashâ´irah och Mâturîdiyyah?

Svar: Mu´tazilah säger att de bekräftar namnen och förnekar egenskaperna. De bekräftar endast namnen. De tror på att dessa namn saknar betydelser. De förnekar Allâhs (´azza wa djall) egenskaper.

Ashâ´irah bekräftar namnen och vissa egenskaper och förnekar andra egenskaper. Deras tillstånd är bättre än Mu´tazilahs. Ty de bekräftar vissa egenskaper och förnekar andra.

Mâturîdiyyah är liksom Ashâ´irah. Det finns ingen skillnad mellan dem förutom att de första associeras med Abûl-Hasan al-Ash´arî och de andra med Abû Mansûr al-Mâturîdî. Läran är dock en.