Skillnaden mellan muslimerna och Shî´ah inom tvagningen

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ

”Troende! När ni går till bön, två då ansikte och händer samt armarna upp till armbågarna och stryk med [de våta] händerna över huvudet och [två] fötterna upp till fotknölarna.”1

Imâm Ahmad sade: Hâshim bin al-Qâsim berättade för oss: Ziyâd bin ´Abdillâh bin ´Ilâthah berättade för oss, från ´Abdul-Karîm bin Mâlik al-Djazarî, från Mudjâhid, från Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalî som sade:

”Jag konverterade till islam efter att kapitlet ”al-Mâ’idah” hade uppenbarats och jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stryka [på läderstrumporna] efter min konversion.”

al-Bukhârî och Muslim rapporterade via al-A´mash, från Ibrâhîm, från Hammâm som sade:

”Djarîr urinerade varefter han tvådde sig och strök på sina läderstrumpor.” Det sades till honom: ”Gör du så?” Han svarade: ”Ja. Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) urinera, två sig och stryka på sina läderstrumpor.”

al-A´mash berättade att Ibrâhîm sade:

”De tyckte om den hadîthen eftersom Djarîrs konversion var efter att kapitlet ”al-Mâ’idah” hade uppenbarats.”

Formuleringen är Muslims.

Strykningens föreskrift har rapporterats mångfaldigt från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal och handlingar…

Râfidhah motsäger sig den handlingen utan något bevis frånsett okunnighet och villfarelse. Den har till och med bekräftats i Muslims ”as-Sahîh” från de troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh).

Likaså har det bekräftats hos al-Bukhârî och Muslim via honom att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd Mut´ah medan de tillåter det.

Denna ädla vers ålägger att fötterna tvättas och det har rapporterats mångfaldigt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig utmed den ädla versen. De motsäger allt det utan något som helst korrekt bevis i frågan och lov och pris tillkommer Allâh.

På samma sätt motsäger de imamerna och Salaf om fotknölarna. Enligt Râfidhah ligger fotknölarna på vristen medan majoriteten säger att fotknölarna är de två utstickande benen mellan fot och skenben.

15:7