Skillnaden mellan Muhammads hjärta och Mûsâs hjärta

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) togs upp till himlen och han såg det han såg av sin Herres väldiga budskap. Trots det förblev hans intellekt stadigt och oförändrat. Hans tillstånd var tvivelsutan fullkomligare än Mûsâs tillstånd när han föll ned medvetslös i samband med att hans Herre visade Sig för berget och jämnade det med marken. Mûsâs tillstånd var ju ädelt och nobelt, men Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) tillstånd var bättre, fullkomligare och högre.

Det bästa talet är Allâhs tal, den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning och den bästa vägen är hans och hans följeslagares väg.