Skillnaden mellan mannens och kvinnans kunskap

al-Bukhârî sade:

101 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Ibn-ul-Asbahânî berättade för oss: Jag hörde Abû Sâlih Dhakwân återberätta från Abû Sa´îd al-Khudrî som sade:

”Kvinnorna sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Männen har tagit dig från oss. Ge oss en dag från dig.” Han bestämde en dag med dem och träffade dem, tillrättavisade dem och befallde dem. Han sade bland annat till dem: ”Det finns inte en kvinna bland er vars tre barn dör utan att de kommer att skydda henne från Elden.” Då sade en kvinna: ”Två då?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Och två.”

Denna hadîth består av flera kuriosum. En av dem är att följeslagarnas kvinnor ivrade efter kunskap.

En annan är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) undervisade oftast männen. Det bevisar att kvinnan kan inte jämföras med mannen när det kommer till kunskapen, tålamodet med kunskapen, förkunnandet av kunskapen, praktiken utmed kunskapen eller kallet till kunskapen.