Skillnaden mellan kvinnans bad efter månadsperioden och den sexuella orenheten

Hadîthen skiljer klart och tydligt på kvinnans bad efter månadsperioden och hennes bad efter den sexuella orenheten. När det kom till badet efter månadsperioden, så underströk han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att hon gnuggar, skrubbar och verkligen tvättar håret på ett sätt som han inte poängterade i samband med badet efter den sexuella orenheten.

Likaså bevisar Umm Salamahs omnämnda hadîth att kvinnan inte är ålagd att uppfläta sina flätor efter sexuell orenhet. Det är det som är meningen med hadîthen som rapporteras av ´Ubayd bin ´Umayr från ´Â’ishah.

Utmed denna detaljering finns det alltså ingen paradox mellan hadîtherna. Det är nämligen obligatoriskt för kvinnan att uppfläta sina flätor i samband med bad efter månadsperioden till skillnad ifrån bad efter den sexuella orenheten, tvärtemot författarens åsikt. Enligt hans åsikt fordras det att ´Â’ishahs hadîth förkastas utan bevis, vilket inte är tillåtet.

Denna omnämnda detaljering delar även Imâm Ahmad som åsikt och den är korrekt enligt Ibn-ul-Qayyim i ”Tahdhîb-us-Sunan”1. Även Ibn Hazm har den åsikten2.

11/165-166.

22/37-40.