Skillnaden mellan korrekt och inkorrekt Tabarruk

Fråga: Vad anser ni om den som tillåter Tabarruk via profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvarlevor och argumenterar med Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) Tabarruk?

Svar: Det är fel. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inga kvarlevor efter sin död. Hans hem, jord och mark som han satt i och på hör inte till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvarlevor. Hans kvarlevor är det som lämnade hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp som svett, saliv, hår eller kläder. De är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvarlevor. De upphörde med hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död.

Angående det som de hävdar är kvarlevor, som hem och sittplatser och annat, så anses det inte vara kvarlevor. De är delar av jorden som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och andra gick på. Abû Djahl och Abû Lahab har också gått på den. Troende och otrogna har också gått på den.

Det finns inget värde i jordiska kvarlevor. Poängen ligger i det som lämnar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kropp. Det var via det som följeslagarna gjorde Tabarruk. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände deras handling. De gjorde inte Tabarruk via platserna som han hade varit på.

Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) handling var hans Idjtihâd som inte stämde överens med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) andra följeslagare som var bättre än honom – må Allâh vara nöjd med dem alla.