Skillnaden mellan Isti´ânah och Istighâthah

Fråga: Vad är skillnaden mellan Isti´ânah och Istighâthah?

Svar: Istighâthah är mer specifikt. Istighâthah är bön om hjälp under svårigheter. Isti´ânah är bön om hjälp vid behov ehuru situationen inte är svår.