Skillnaden mellan Irâdah och Mashî’ah

Fråga: Vad är skillnaden mellan Mashî’ah och Irâdah?

Svar: Irâdah är allmännare än Mashî’ah. Det finns två typer av Irâdah, vilja: universell vilja och religiös vilja.

Beträffande Mashî’ah, är det bara en universell vilja och ingen religiös vilja.