Skillnaden mellan Ibn Kathîr och Sayyid Qutb

Fråga: al-Ahdal säger att sammanfattningen av Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning finns i Sayyid Qutbs ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”.

Svar: Låt honom då citera tio eller tjugo hadîther inklusive deras berättarkedjor ur ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. Eller låt honom citera hadîth-klassificering av autentiska och svaga hadîther ur ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. Eller låt honom citera Salafs troslära ur ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. Det mesta som finns i ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” är Sayyid Qutbs egna tankar.

Beträffande Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning, så sade ash-Shawkânî att hans Qur’ân-tolkning är en av de bästa, om inte den bästa. as-Suyûtî sade i ”Tabaqât-ul-Huffâdh” att hans Qur’ân-tolkning är en av de bästa.

Han förklarade Qur’ânen med Qur’ânen, Sunnah, Salafs uttalanden och arabiskan. Han klassificerade hadîther till autentiska och svaga. Han nämnde hur det fanns hadîther som saknade grund. Han avvisade vissa som argumenterade med obekräftade hadîther.

När jag var i al-Madînah sade en av al-Ikhwân al-Muslimûns största personligheter hur han råder ungdomarna att läsa ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân” och att den är bättre än Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning.

Dessa falskheter kommer att dö ut på samma sätt som Sa´îd Hawwâs och Salâh as-Sâwîs böcker, som har tjänat al-Ikhwân al-Muslimûns ideologi, har dött ut.