Skillnaden mellan Ibn Hadjar och Sayyid Qutb

Vad beträffar din – ´Abdullâh al-Ahdal – jämförelse mellan Sayyid Qutb och Ibn Hadjar, så undrar jag hur du inte skäms att göra en sådan jämförelse. Du måste skämmas.

Å ena sidan var Ibn Hadjar en Hâfidh vars ädelhet det råder samstämmighet om. Hans bok ”Fath-ul-Bârî” är en kunskapsskatt. Det är även alla andra hans böcker. Å andra sidan var Sayyid Qutb en författare som levde i egenskapen av en ateist i elva år, vilket han själv sade. Därefter vägledde Allâh honom. Han vägleddes dock inte till en person som kunde visa honom Sunnah varpå han förblev förvirrad. I vilket fall som helst är innovatören en innovatör och vi bryr oss helt enkelt inte.

Hasan al-Bannâ ville bygga broar mellan Shî´ah och Ahl-us-Sunnah. Det betyder att Ahl-us-Sunnah skall kompromissa med sin Sunnah, för Shî´ah kommer inte kompromissa med sin villfarelse.

Detsamma gäller an-Nawawî och andra ädla imamer som enade Fiqh och Hadîth, men föll i vissa fel som man inte skall ta efter. Jag gillar det en person som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah kallade för ”sin tids al-Djunayd” sade. Han var avhållsam, förträfflig och Ash´arî. Efter ett tag vägledde Allâh honom till Sunnah. Han blev frågad vad han tyckte om sina förfäder. Han svarade:

”De har gjort fel och deras fel får inte följas.”

Detta är ett exempel på yttersta rättvisa.