Skillnaden mellan Ibn Bâz och Ibn Hadjar

´Isâm as-Sinânî sade:

Nedan lyder tidskriften al-Mishkâhs intervju med Shaykh Ibn Bâz:

al-Mishkâh: I ”Fath-ul-Bârî” nämner Hâfidh Ibn Hadjar att handling utgör ett villkor för fullkomlig tro och säger:

Mu´tazilah anser att tron består av handling, tal och dogm. Skillnaden mellan dem och Salaf är att de anser att handlingar utgör ett villkor för giltig tro medan Salaf ansåg att handlingar utgör ett villkor för fullkomlig tro.”

Shaykh Ibn Bâz: Nej. Handlingar utgör en del och inget villkor. Handlingar utgör en del av tron. Tron består av tal, handling och dogm, det vill säga bekräftelse. Enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah består tron av tal, handling och bekräftelse.

al-Mishkâh: Vissa säger att handlingar tillhör tron men också att de utgör ett villkor för fullkomlig tro.

Shaykh Ibn Bâz: Nej, nej. De utgör inget villkor. De utgör en del. Sådär säger Murdji’ah. De anser att tron består enbart av tal och bekräftelse. Andra säger att den består bara av kännedom. Några hävdar att den består bara av bekräftelse. Allt det är fel. Enligt Ahl-us-Sunnah är den korrekta definitionen av tron: tal, handling och dogm; den stiger med goda handlingar och sjunker med synder. Så står det i ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”1.

Detta har jag alltid sagt. Jag har alltid befallt människorna att hålla fast vid Salafs definition av tron: Tron består av tal, handling och dogm. Den stiger med goda handlingar och sjunker med synder.

1Aqwâl Dhawî-il-´Irfân, sid. 146-147