Skillnaden mellan Ibn Bâz och al-´Awdah om skillnaden mellan den räddade gruppen och den stödda gruppen

Fråga: Stämmer det att du skiljer på den räddade gruppen och den stödda gruppen?

Svar: Den räddade gruppen är den stödda gruppen. De är en och samma.

Fråga: Du skiljer alltså inte på dem?

Svar: De är en och samma.

Fråga: Salmân al-´Awdah1 hade en föreläsning igår kväll och sade att Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz håller med honom om det.

Svar: Nej, nej. Den räddade gruppen är den stödda gruppen och de är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. De är Ahl-us-Sunnah, den räddade gruppen och den stödda gruppen.

Fråga: Och de är Salafiyyûn?

Svar: Och de är Salafiyyûn. De är räddade därför att de är räddade från Elden, de är stödda därför att de har blivit lovade stöd och de är Ahl-us-Sunnah därför att de följer profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth2.

1Salmân al-´Awdah sade:

”Beträffande åtskillnad mellan den räddade gruppen och den stödda gruppen, så är det en åsikt som dessförinnan delades av väldiga imamer däribland Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. Vem som också håller med mig om den är en imam, ett berg och ett argument, Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (hafidhahullâh). Han höll med mig om den. Han läste boken och gladdes över dess innehåll. Jag bad honom skriva en kommentar som inkluderar hans åsikt om det. Han lovade mig att skriva en kommentar och sprida den. Må Allâh (ta´âlâ) belöna honom väl. Många andra Muhaddithûn i det här landet, Jemen, Egypten och andra muslimska länder håller med mig. Och även om åsikten är fel så är det ingen stor fråga…” (https://www.youtube.com/watch?v=9jJcabonJGM&app=desktop)