Skillnaden mellan Ibn ´Abdil-Wahhâb och Sayyid Qutb

Fråga: al-Ahdal fick följande fråga:

”Vad anser du om den som säger att Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb an-Nadjdî, författaren till ”Kitâb-ut-Tawhîd”, hade fler fel än Sayyid Qutb och Hasan al-Bannâ?”

Han svarade:

”Frågeställaren syftar på mig, men det stämmer inte. Jag har inte sagt att Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb har gjort flera fel än Sayyid Qutb. Jag sade att Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb har uttalat sig farligare om Takfîr än vad Sayyid Qutb har gjort, men trots det kritiserar de inte honom. Varför inte? Jag vet inte.”

Svar: Han erkänner ju att Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs fel är större än Sayyid Qutbs fel. Allâh nyttade muslimerna med Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh). Hans böcker har spridits och muslimerna har gagnats av dem till skillnad ifrån Sayyid Qutbs böcker som har forcerats av al-Ikhwân al-Muslimûn. Men efter vår broder Rabî´ bin Hâdîs böcker har folk vänt dem ryggen och lov och pris tillkommer Allâh. Jag kan berätta för dig att Sayyid Qutbs böcker har sin plats i hyllan där alla andra vilsna personers böcker står. Må Allâh belöna vår broder Rabî´ bin Hâdî väl för att ha uppmärksammat studenterna.

Vad Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb beträffar, så fanns det palmer, gravar, träd och stenar som dyrkades vid Allâhs sida till dess att han (rahimahullâh) började kalla. Allâh har gagnat med hans kall.

Vi i Sa´dah brukade utav okunnighet söka välsignelse via gravjord och utav okunnighet avlägga eder för andra än Allâh till dess att vi fick tag på Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs böcker. Det är en favör från Allâh. Efter att hans böcker hade spridits började även mytomanerna skämmas och säga att de inte gör det längre. Allâh (subhânah) säger i Sin väldiga skrift:

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

”Avguda inte vid Allâhs sida; att sätta medhjälpare vid Hans sida är att begå en svår orätt!”1

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

”Allâh förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”2

Hela världens muslimer har gagnats av Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh).

Angående Sayyid Qutbs böcker, så består de endast av tom entusiasm som nybörjaren inte alls gagnas av. Kanske händer det att han efter ett tag blir en från Takfîriyyûn utan att ens lägga märke till det.

131:13

24:48