Skillnaden mellan hemligt och öppet råd

Fråga: När råder man öppet och när råder man hemligt?

Svar: Rådgivaren får ta hänsyn till vad som är lämpligast. Om han anser att det är lämpligare att råda hemligt, gör han det, och om han anser att det är lämpligare att råda öppet, gör han det.

Om synden utförs hemligt, får rådet endast ske hemligt. Om man skulle känna till att ens broder syndar hemligt, får man endast råda honom hemligt utan att avslöja honom.

Skulle synden däremot vara öppen på så sätt att människorna ser den, skall han rådas öppet. Exempel på det är att en person börjar dricka alkohol i en folksamling eller manar till alkoholmissbruk eller räntehandel. Härmed råder man honom och säger:

”Käre broder! Det där är inte tillåtet.”

Om man ser detta orätt och håller tyst, betyder det att du accepterar detta orätt. Om vi sitter i en sitting som det plötsligt dyker upp alkohol i, fördömer du honom om du kan. Samma sak gäller om det skulle finnas baktal eller någon annan uppenbar synd i sittingen. Du skall fördöma dessa synder om du har kunskap, ty dessa synder skall det inte hållas tyst om. Denna handling hör till att manifestera sanningen och kalla till den.