Skillnaden mellan Hârûn och ´Alî

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh):

”Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ, bortsett från att det inte finns någon profet efter mig?”1

Hadîthen bekräftar ´Alîs dygd och anvisar inte alls huruvida han var den bäste eller jämlik med någon annan. Inte heller bevisar den hans kalifat efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), ty han sade så bara när han lät honom ta hans plats i Madînah under militärexpeditionen i Tabûk. Det stöds av att Hârûn (som liknelsen är gjord med) var aldrig Mûsâs efterträdare eftersom han dog nästan fyrtio år innan Mûsâ. Historiker gör gällande att Mûsâ lät honom vikariera för honom då han begav sig för att samtala med sin Herre.

1al-Bukhârî (4416) och Muslim (2404).