Skillnaden mellan Haddâdiyyah och Ibn ´Uyaynah

Ni kommer att säga att Sufyân bin ´Uyaynah sade:

”Tron sjunker till dess att inget av den kvarstår.”

Sufyân är förvisso en av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs imamer. Hela sitt liv har han sagt det som Ahl-us-Sunnah säger. När han vid ett tillfälle förklarade Salafs lära och att tron stiger och sjunker, förundrades hans broder varpå Sufyân blev arg och sade:

”Tron sjunker till dess att inget av den kvarstår.”

Era prövande ignoranter! Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje villkor som saknas i Allâhs skrift är falskt om de så skulle vara hundra stycken.”

Då säger ni att andra från Salafs lärda har sagt likadant. Det är dock inte bekräftat. Och även om det är bekräftat så var det ingen term som de uttalade slaviskt eller gjorde till en del av eller ett villkor för trons definition. Även jag kan säga det ibland. Jag gör dock inte frasen till en del av eller ett villkor för trons definition. Jag uttalade mig så innan Haddâdiyyahs prövning. Det märkliga med denne extreme Haddâdî benämnd Fawzî al-Bahraynî är att han säger att jag sade i en av mina genomgångar av kapitlet om tron i al-Bukhârîs ”as-Sahîh”:

”Tron består av tal, handling och dogm. Den stiger och sjunker till dess att endast en myras vikt av den kvarstår och till och med mindre än så.”

Trots det anklagar han mig för Irdjâ’. Ty enligt honom sade jag inte:

”Tron sjunker till dess att inget av den kvarstår.”1

De första Salaf och deras efterträdare sade:

”Tron består av tal och handling. Den stiger och sjunker.”

De nämnde inte det här tillägget. Ytterst få gjorde det. De gjorde det inte heller till ett villkor. Enligt Haddâdiyyah är Salaf Murdji’ah eftersom de inte tog med det här tillägget och de fåtal som gjorde det vid sällsynta fall ansåg inte att det utgör ett villkor och inte heller uttalade de det slaviskt.

1Se hans bok ”al-Qâsimah al-Khâfidhah”, sid. 99.