Skillnaden mellan förbjuden och tillåten vinäger

Det råder inga tvivel om att sprit som görs till vinäger är förbjuden. Det fordrar att det finns förbjuden sprit hemma hos en muslim.

Vad beträffar vinägern som har varit sprit och sedan blivit till vinäger på ett naturligt sätt, så skall det inte sägas att den är förbjuden. Ty den har inte varit sprit som sedan avsiktligt har ändrats till vinäger.

Sammanfattningsvis måste man skilja mellan vinägern som kommer från spriten som har blivit till vinäger via väderförhållanden eller naturliga orsaker och vinägern som kommer från spriten och sedan avsiktligt ändras av framställaren till vinäger. Den är inte tillåten.