Rabî´ al-Madkhalî om skillnaden mellan ett islamiskt land och ett otroget land

Fråga: Vad är skillnaden mellan ett islamiskt land, Dâr-ul-Islâm, och ett otroget land, Dâr-ul-Kufr?

Svar: Ett islamiskt land är landet vari islam råder. Ett otroget land är landet vari otron råder. Ett otroget land är landet vari invånarna är otrogna. Ett islamiskt land är landet vari invånarna är muslimer om så deras ledare skulle vara otrogna. Det anses fortfarande vara ett islamiskt land.

Om en ledare avviker till Bâtiniyyah och styr muslimerna och sedan blir attackerad av judarna eller de kristna, säger vi då att landet är otroget och att judarna och de kristna kan ta det utan vårt motstånd för att det inte är islamiskt?

Jag vet att Sayyid Qutbs anhängare anser de islamiska länderna vara otrogna och krigsförande länder. Det har dessvärre Muhammad Qutb uttryckligen sagt.