Skillnaden mellan essensegenskaper och handlingsegenskaper

Fråga: Finns det några skillnader mellan essensegenskaper och handlingsegenskaper?

Svar: Ja. Essensegenskaper lämnar aldrig essensen. Handlingsegenskaper är egenskaperna som Allâh är beskriven med när Han vill. Han talade. Detta gäller dåtid. Han talar. Detta gäller nutid och futurum. Alltså talar Han när Han vill.