Skillnaden mellan en svart hund och andra hundar

Shaykh Madjd-ud-Dîn sade i ”Sharh-ul-Hidâyah”:

”Den svarta hunden skiljer sig åt från de andra hundarna på tre sätt:

1 – Den bryter den bedjandes bön när den går framför honom.

2 – Det är förbjudet att jaga med och skaffa en svart hund.

3 – Det är tillåtet att döda den.”

Enligt en rapportering är en svart hund helt svart och besitter ingen annan färg någon annanstans. Om den skulle vara vit mellan ögonen anses den inte vara svart och följaktligen berörs den inte heller av den svarta hundens domar. Det är Tha´labs åsikt.

En annan rapportering säger att den visst berörs av den svarta hundens domar om den skulle vara vit mellan ögonen. Den åsikten är korrekt eftersom Muslim rapporterade via Djâbir att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Döda den svarta med de två vita fläckarna; den är en djävul.”1

1Muslim (10/237).