Skillnaden mellan en kunnig gravdyrkare och en okunnig

publicerad
03.01.2012

Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Muhammad an-Nadjdî
Källa: ad-Durar as-Saniyyah (4/409)

Shaykh ´Abdullâh bin ´Abdil-Latîf [Âl ash-Shaykh], Shaykh Ibrâhîm bin ´Abdil-Latîf [Âl ash-Shaykh] och Shaykh Sulaymân bin Sahmân sade att det inte är giltigt att förrätta bönen bakom en person som inte gör Takfîr på Djahmiyyah och gravdyrkarna eller tvivlar på deras otro. Den här frågan är en av de klaraste frågorna för studenterna och dem som följer [Salafs] rapporteringar. De citerade Shaykh ´Abdul-Latîf och sade att det inte finns en person som har känt doften av otron som tvivlar på gravdyrkarnas otro. Shaykh-ul-Islâm och hans elev Ibn-ul-Qayyim (rahimahumâ Allâh) har flera gånger nämnt hur man inte gör Takfîr på en person som har gått miste om något bevis och som inte har fått reda på sanningen. Detta innebär att man inte gör Takfîr på själva personen och att man inte straffar honom förrän han har fått reda på sanningen.